Salto

Eleven ligg på magen, fører armane ut til sida og trekkjer samstundes hovudet ned mot brystet. Du kan eventuelt gi eleven litt fart framover. 

Eleven kan og prøve både forlengs og baklengs salto på eiga hand. 

Eller med fråspark frå botnen.