Bærende element 12 - Oppdage løftet i sculling

Eleven skal stå på skulder-/halsdypt vann, trekke og holde pusten, løfte opp beina slik at hodet går under vann, og bruke sculling for å få hodet over vann.