Bærende element 13 - Oppdage hvordan en kan flyte i mange posisjoner

Eleven skal ved hjelp av sculling holde balansen og flyte i mange posisjoner.