Bærende element 14 - Oppdage framdrift

Eleven skal flyte på mage eller rygg og bruke sculling til å bevege seg framover eller bakover.