Flyte som en manet

Eleven "heng" i vatnet med armar og bein som peikar ned mot botnen av bassenget. Frå den posisjonen skal han/ho deretter, med minimalt bruk av bein og armar, prøve å flyte som ei pil.