Bærende element 3 - Oppdage rotasjonskontroll

Eleven skal gå uti vannet til vesten gir oppdrift, løfte beina litt fra bunnen og forsøke å tippe litt forover, bakover, snu seg sidelengs og reise seg opp igjen. Oppgaven kan gjennomføres i basseng med eller uten vest og eller flytemidler.