Bærende element 4 - Oppdage hvordan en flyter på rygg

Eleven skal gå uti vannet til vesten gir oppdrift og legge seg på rygg, slappe av og ligge stille over litt tid. Oppgaven kan gjennomføres i basseng med eller uten vest og eller flytemidler.