Bærende element 5 - Oppdage selvberging med redningsvest

Elevene bør kunne mestre et uventet fall i vannet, gjenvinne pustekontroll og ta seg i sikkerhet. Oppgaven kan gjennomføres i basseng med eller uten vest og eller flytemidler.