Obligatorisk øvelse 1 - vanntilvenning

Eleven skal stå på grunt vann* og sprute vann i ansiktet sitt fem ganger eller øse vann over hodet med en kopp fem ganger

Øvelsen kan også gjennomføres utendørs

* Grunt vann menes her fortrinnsvis navledypt vann.