Øve på rotasjonskontroll i bassenget

Gå ut i bassenget ved å holde hverandre i hendene, dann så en ring ved å holde hverandre i armkroken.

Klarer/tør noen å stå på et bein? Løfte det ene beinet så tærne ses i midten av ringen? Bøye litt beina? Slippe en hånd?

Gå gjerne litt sideveis i ringen for så å endre retning igjen. Bruk gjerne sangstemmen. Annen hver i ringen står: Tør noen å løfte begge beina? Opplev å gjennvinne balansen igjen ved at begge beina er på bunnen. Bytt på hvem som står. Øk vanskelighetsgraden ved å gå fra armkrok til å holde i hender.  Etterhvert gjør eleven øvelsene i mindre grupper og med en læringsvenn.

Gjenta øvelsene og forflytt dere i ringen mens det holdes hender. Veksl gjerne holdegrep og tilpass holdegrepet i ringen etter hver enkelt elev.  Disse øvelsene kan gjennomføres med og uten vest/flytemidler.