Crawlarmtak

Eleven ligger som en pil på magen - armene trekkes vekselvis under vann, helt forfra og bakover til hoften, mens de svinger avslappet over vann frem til nytt tak, uten at der oppstår noen pauser. Beina sparker med små bevegelser for å balansere kroppen - ansiktet er hele tiden i vann - blikket er rettet ned mot bunnen.