Pusting i crawl med gli

Eleven glir som en pil på magen og svømmer crawl armtak med små crawlbeinspark. Når pustearmen befinner seg under skulderen på vei bakover, dreier eleven hodet og kroppen til siden, og puster kraftig inn. Kroppen holdes som en pil hele tiden. Beina sparker med små bevegelser for å balansere kroppen - først med ansiktet hele tiden i vann, blikket er rettet mot bunnen. Eleven puster til siden når han/hun "må". Vrir munnen og "puster i bølgen".