Rytmisk pusting i crawl-med armtak

Eleven står i brystdypt vann - bøyer overkroppen frem - støtter seg med en arm på det ene låret - strekker den andre armen frem - legger ansiktet i vannet - gjør et crawl armtak med den frie armen - puster ut gjennom munn og nese - dreier hodet til siden når armen passerer skuldrene på vei bakover - puster inn og svinger armen frem igjen over vann. Gjentar åtte-ti armtak med pusting, uten pause.

Øver på pusting til begge sider. Puster med ett øye i vannet og ett øye ute av vannet, vrir munnen.

Etter hvert kan eleven gå langs bunnen og gjør det samme. Innpusting skjer når hele ansiktet er over vann. Når pustearmen svinges frem over vannet dreier eleven ansiktet tilbake i vannet - puster jevnt ut gjennom munn og nese helt til han/hun igjen dreier hodet til siden for å puste inn.