Vindmølla

Eleven utfører vindmølla stående i vannet på grunna. Etter hvert kan eleven utføre armtakene mens han/hun går rundt i vannet på grunna.