Bærende element 16 - Oppdage motstand

Eleven skal ta fart (fraspark i kant eller løp ut fra strand), strekke seg ut med armene foran og:

  • gli så langt som mulig
  • legge armene langs siden og gli så langt som mulig
  • trekke opp beina til 90 grader i hofte og kne og bremse