Hoppe i vannet

Ein kan øve gradvis på hopp i vatnet. Eleven sit på bassengkanten med føtene i skvulperenna, hoppar så i vatnet og let heile kroppen synke under

Eleven kan og øve på å hoppe frå kanten og lande på beina

Eleven kan og øve på livredningshoppet

Klarer du å lage bombe?