Raketten

Eleven hoppar frå kanten, sparkar frå botnen og skyt opp som ei pil. Minn eleven på å ha hendene over hovudet.