Hoppe fra kant og dykke ned

Eleven hopper eller stuper for å få fart ned i vannet og prøver å kjenne på minst mulig motstand nedover i vannet.