Dykke ned med bena først

Eleven dykker med bena først hvor armene bidrar til å komme helt ned.

Armtaket starter først når eleven føler han/hun mister fart nedover .