Dykke ned med hodet først

Eleven dykker ned  med hodet først. Beina følger etter i samme linje nedover.