Dykke og sparke fra bunnen

Når eleven når bunnen med beina  gir han/hun et godt fraspark med beina for å komme raskt opp.