Pil i vannet, holde pusten

Eleven øver på å finne minst mulig motstand i vannet.