Bølge på rygg - pil

Eleven prøver å lage bølge med kroppen ved å starte bevegelsen oppe i brystregionen og forplante bølgen gjennom kroppen ut av beina. Minn eleven på at bølgen kommer fra kroppen, er rytmisk og fin, at han /hun må holde pusten. Lær gjerne eleven å kicke opp mot taket på alle bølgebevegelser, det er lov i alle svømmearter.