Bølge på rygg - ubåt

Eleven prøver å lage bølge med kroppen. Bevegelsen starter oppe i brystregionen og forplanter bølgen gjennom kroppen ut av beina. Forsterker bevegelsen ut av beina.