Delfin bølgebevegelse

Eleven kan prøve å svømme som en delfin ved å gjøre bølgebevegelser som starter i hodet.