Hel brystsvømming

Be eleven å symje heil brystsymjing, og be han/ho tenkje på tinga dei nå har lært. Flyting først, bølgjerørsle med kroppen, timing med bølgje, armar og bein, gli, feste av armane før dei dreg til, flytte hofta, gjennomføring av beinsparket. Sørg for optimal framdrift. Pass på at ting går framover, at han/ho lærer seg å stupe frå toppen i kvar syklus, og unngå å falle bakover når armar og bein er klare til aksjon.