Delfinbevegelsen

Eleven ligger i vannet og har fokus på første del av armtaket i butterfly. Skyter hendene ut i hjørnet.

Eleven lager flybevegelse i vannet med et lite brystarmtak.

Eleven lager en delfinbevegelse og lager hele armbevegelsen i butterfly under vann uten framføring.