Kroppsdelfin - armer framover

Eleven ligger i vannet og gjør en delfinbevegelse med hele kroppen. Armer framover.