Grunnleggende svømmeteknikker

Å tilegne seg grunnleggende svømmeteknikker er en videreføring av å være
svømmedyktig. Vi tillegger det å være svømmedyktig noen nye dimensjoner i miljøet. Nå skal elevene i økende grad kunne håndtere å svømme i varierende forhold og i mer krevende situasjoner, og forberede seg til å kunne berge seg selv med klær, i forskjellig værforhold, på is osv. Etter hvert skal elevene også forstå og gjennomføre livredning ute og kunne svømme lengre distanser. De bærende elementene er:

Bærende elementer

 1. Flyte for selvberging
  Når en faller i vannet med klær, behøver ikke klærne å ha stor innvirkning på oppdriften i seg selv, men de kan forstyrre balansen. Ved at «klær samler vann» kan de oppleves som tunge. Uten å skape en kraft som motvirker rotasjonen vil elevene oppleve det som om de synker. Vi må sikre at elevene kan holde balansen. De må kunne flyte stående med en tydelig sculling-bevegelse, trå vannet med beina og holde seg oppe uten bruk av armene. Elevene bør kunne kombinere å trå vannet og å sculle for å «hvile» med bakhodet mot eventuelle bølger og vind.
 2. Svømmeteknikker for selvberging
  Svømmeteknikker for selvberging dreier seg om å kunne skape stor kraft, spesielt gjennom beinsparket. Dette er sentralt for i økende grad å kunne håndtere utfordringer som fall i kaldt vann, å svømme med klær, orientere seg, ta seg i sikkerhet osv. Sammen med dette må en finne noen armtak som kan være effektive selv om bevegelsesutslaget ikke er så stort.
 3. Hurtigsvømming
  Svømmeteknikker for hurtigsvømming har som mål å svømme fortere. Jo flere grunnleggende svømmeteknikker en mestrer, jo bedre blir selvbergingsevnen.
 4. Dykking og undervannssvømming
  Dykking og undervannssvømming er en videreutvikling fra å være svømmedyktig. Elevene bør øke fortroligheten i vann ved også å kunne svømme under vann. Elevene bør oppdage god dykketeknikk, hvordan finne roen under vann, og å svømme med minst mulig bruk av krefter.

Av sikkerhetsmessige årsaker, da spesielt utendørs, begrenser vi dykkedybden til egen kroppshøyde. På grunn av trykkøkningen, og uten noen form for trykkutligning, kan trommehinnene belastes i for stor grad på 1,5 til 5 meter. Ved en viss dybde kan elevene få så lite oppdrift at de kan synke uten nødvendig sikring.

Underveisvurdering

Underveisvurderingen skal være en integrert del av opplæringen, og skal brukes til å fremme læring, gi informasjon om kompetanse og bidra til lærelyst underveis. Her under finner du forslag til oppgaver. Gjennom å løse oppgavene, viser elevene at de har oppdaget, mestret og forstått de bærende elementene.

Oppgave 24. Flyte for selvberging
Eleven skal flyte med tydelig scullingbevegelse, trå vannet, løfte begge hender slik at albuene er over vannflaten og snu seg 360 grader. Eleven skal avslutte med å kombinere bevegelsene slik at en flyter og venter med bakhodet mot bølger og vind.

Oppgave 25. Svømmeteknikker for selvberging
Eleven skal svømme (med brystbeinspark og god glifase) 100 m, hvor 50 m er på mage og 50 m er på rygg. Fri bruk av armene. Eleven skal deretter svømme (med saksebeinspark og god glifase) 100 m på siden; 50 m på hver side. Fri bruk av armene.

Oppgave 26. Hurtigsvømming
Eleven skal svømme 200 m crawl, hvor 100 m er på mage og 100 m er på rygg.

Oppgave 27. Dykking og undervannssvømming
Eleven skal svømme på mage, knekke i hoften, dykke ned til bunnen på skulderdypt vann og svømme 5 m under vann.

Oppgavene følger de bærende elementene som beskrives i progresjonen under dette temaet.

Alle obligatoriske øvelser og oppgaver 

Aktiviteter du kan bruke mot de bærende elementene for dette temaet, finner du i Badestigen 5. -7. trinn.