Å håndtere en ulykke

Det er stor forskjell på situasjoner vi kan håndtere selv (uten at det har videre konsekvenser for liv og helse), og situasjoner hvor det er snakk om en ulykke som er av en slik karakter at vi vurderer at vi trenger hjelp. De bærende elementene er:

Bærende elementer

 1. Alarmplan
  Elevene bør kjenne til hvordan de håndterer en ulykke, dvs. kjenne innholdet i alarmplanen; hvordan «ta ledelsen», sikre situasjonen, få oversikt og varsle. Med utgangspunkt i den situasjonen de da står i, må de kunne vurdere hvordan de bør handle.
 2. Ulykke i naturen
  En ulykke i naturen skiller seg gjerne fra andre ulykker ved at man kan være langt fra folk, på et vanskelig tilgjengelig sted, på et sted eller i en situasjon det kan være farlig å oppholde seg og/eller i et område der det ikke er dekning på mobiltelefon.
  • Elevene bør vite når de bør flytte seg bort fra en mulig fare og til en situasjon der de kan hjelpe eller ta vare på den/de skadde.
  • Elevene må kunne klare seg selv. Det kan ta tid både å tilkalle hjelp og å få hjelp.
  • I påvente av hjelp må man stabilisere situasjonen, sikre ly og varme for å opprettholde selvbergingsevnen til dem som ikke er skadde og sikre muligheten til å gi førstehjelp til dem som er skadd.
 3. Drukningsulykke
  Vi følger alarmplanen. Når det gjelder å handle i en drukningsulykke, er det to mulige senarioer elevene bør kunne forholde seg til:
  • De ser en person som ligger og flyter med ryggkulen i vannflaten. Elevene bør vite hvordan de kan få personen til og på land.
  • Personen er savnet – dvs. befinner seg et sted under vann. Elevene må kunne vurdere muligheten for søk og – der det er mulig – å kunne gjennomføre søk. Ved funn bør elevene kunne få personen opp til overflaten og inn til og opp på land.

Underveisvurdering

Underveisvurderingen skal være en integrert del av opplæringen, og skal brukes til å fremme læring, gi informasjon om kompetanse og bidra til lærelyst underveis. Her under finner du forslag til oppgaver. Gjennom å løse oppgavene, viser elevene at de har oppdaget, mestret og forstått de bærende elementene.

Oppgave 39. Alarmplan
Eleven skal gjøre rede for alarmplanen og begrunne punktene.

Oppgave 40. Ulykke i naturen
Eleven skal reflektere over og gjøre rede for hvordan en håndterer følgende situasjon: En person har sklidd på svaberget og falt uti sjøen. Du forstår at personen er alvorlig skadet, og du trenger hjelp. Det er ikke dekning på mobilen, og vær og sted tilsier at det kan ta inntil tolv timer før hjelpen kommer.

Oppgave 41. Drukningsulykke
Eleven skal gjøre rede for hvordan en forholder seg til en drukningsulykke og vise hvordan en vil handle når

 • personen ligger og flyter med ryggkulen i vannflaten
 • personen er savnet – dvs. befinner seg et sted under vann

Oppgavene følger de bærende elementene som beskrives i progresjonen under dette temaet.

Alle obligatoriske øvelser og oppgaver 

Aktiviteter du kan bruke mot de bærende elementene for dette temaet, finner du i Badestigen 8. -10. trinn.