Livreddende førstehjelp

Livreddende førstehjelp er knyttet til svikt i oksygentransporten til livsviktige organer. Elevene bør med utgangspunkt i årsakene til sirkulasjonssvikt vite hva de skal gjøre i hvilken rekkefølge. De bærende elementene er:

Bærende elementer

  1. Hjerte-lunge-redning (HLR)
    Elevene må kjenne den innledende undersøkelsen og hva man skal gjøre i de forskjellige situasjonene, inkludert sideleie og hjerte-lunge-redning.
  2. Store blødninger
    De ytre blødningene er dem vi ser, der hvor blodet kommer til overflaten. Elevene bør kunne stoppe en blødning gjennom direkte trykk, stapping/pakking og bruk av enkeltmannspakke. Ved indre blødninger er skaden slik at blodet renner inn i kroppens hulrom. Da må personen holdes varm og i ro, få førstehjelp som for sirkulasjonssvikt og komme raskest mulig til sykehus.
  3. Forebygge varmetap
    En skadet person vil, spesielt i et land som Norge, være utsatt for varmetap. Når vi blir kalde, øker kroppens energi- og oksygenbehov, og kroppens evne til å stoppe blødninger blir dårligere. Elevene må se betydningen av å holde en skadet person varm og vite hvordan en forhindrer varmetap.


Livreddande førstehjelp (snuitide.no)

Underveisvurdering

Underveisvurderingen skal være en integrert del av opplæringen, og skal brukes til å fremme læring, gi informasjon om kompetanse og bidra til lærelyst underveis. Her under finner du forslag til oppgaver. Gjennom å løse oppgavene, viser elevene at de har oppdaget, mestret og forstått de bærende elementene.

Oppgave. 41 HLR
Eleven skal vise riktig undersøkelse av en tilsynelatende livløs person, gjennomføre HLR og vise bruk av hjertestarter.

Oppgave 42. Store ytre blødninger
Eleven skal gjøre rede for direkte trykk og stapping/pakking og vise bruk av enkeltmannspakke.

Oppgave 43. Forebygge varmetap
Eleven skal gjøre rede for betydningen av å holde en skadet person varm og vise hvordan en kan forebygge ytterligere varmetap ute i naturen.

Oppgavene følger de bærende elementene som beskrives i progresjonen under dette kunnskapsområdet.

Alle obligatoriske øvelser og oppgaver 

Aktiviteter

Aktiviteter du kan bruke mot de bærende elementene finner du i Badestigen på forsiden.