Livredning – andre aktiviteter

Livredning i naturen omfatter alle former for opphold og ferdsel i, på og ved vann og kommer som en forlengelse av selvberging. De bærende elementene er:

Bærende elementer

 1. Å svømme en lengre distanse.
  Å svømme en lengre distanse kan være en egen svømmeaktivitet, en idrett, triatlon, swim-run og som aktivitet i livredning. For å ivareta sikkerheten bør elevene beherske flere svømmeteknikker og kunne tilpasse seg varierende vær og vannforhold. De bør også kjenne til:
  • sikkerhetsutstyr som svømmebøye, våtdrakt og badehette.
  • sikkerhetstiltak som å ikke svømme alene, holde seg nært land eller ha sikring med båt.
  • omtrent hvor langt de kan svømme og kunne holde seg innenfor dette.
 2. Livredning på is.
  Livredning på is følger prinsippene i redningskjeden. Likevel blir det noe annerledes:
  • Du befinner deg på et usikkert og glatt underlag. Elevene bør vite hvordan en kan sikre seg mot å bli dratt uti og hvordan en skaper stor bæreflate for å ikke gå gjennom isen selv.
  • Elevene bør gjennom bruk av forlenget arm, kunne rekke ut eller kaste ut noe som den forulykkede kan dra seg opp etter.
  • Den du skal redde kan være kald, utmattet og ute av stand til å hjelpe til med å dra seg selv opp. Elevene bør vite hvordan de kan sikre vedkommende i vannet, og tilkalle hjelp.
 3. Livredning i kaldt miljø.
  Livredning i kaldt miljø handler om hvordan du forholder deg til prosessen generell nedkjøling. Det som følger de fleste redninger i vann, er at personen kan være våt, kald og ofte «sliten». En kombinasjon av vær, miljø, bekledning og aktivitet, kan medvirke til at en ikke klarer å opprettholde kroppstemperaturen på land. Nedkjøling er en prosess. Elevene bør kjenne til hvordan de kan hjelpe en person som a) fryser eller er kald og fysisk aktiv, b) en person som ikke lenger fryser eller er «kald og passiv», og c) en person som er bevisstløs eller tilsynelatende livløs.

Hypotermi: Banakmodellen – Norsk Fjellmedisinsk Selskap

Underveisvurdering

Underveisvurderingen skal være en integrert del av opplæringen, og skal brukes til å fremme læring, gi informasjon om kompetanse og bidra til lærelyst underveis. Her under finner du forslag til oppgaver. Gjennom å løse oppgavene, viser elevene at de har oppdaget, mestret og forstått de bærende elementene.

Oppgave 35. Svømme en lengre distanse (i åpent vann)
Eleven skal gjøre rede for grunnleggende sikkerhetstiltak for svømming i åpent vann, og med utgangspunkt i egne svømmeferdigheter vurdere hvor langt det vil være forsvarlig å svømme. Eleven skal gjøre de nødvendige forberedelser og gjennomføre svømmingen.

Oppgave 36. Livredning på is
Eleven skal gjøre rede for utfordringer knyttet til egen sikkerhet ved redning, og vise hvordan en forhindrer å bli dratt uti selv og hvordan skape større bæreflate og redde gjennom bruk av forlenget arm.

Oppgave 37. Livredning i kaldt miljø (generell nedkjøling)
Eleven skal gjøre rede for hvordan en vil vurdere grad av nedkjøling ute i naturen, og hvordan en forholder seg til det. Eleven viser Banakmodellen.

Oppgavene følger de bærende elementene som beskrives i progresjonen under dette kunnskapsområdet.

Alle obligatoriske øvelser og oppgaver 

Aktiviteter

Aktiviteter du kan bruke mot de bærende elementene finner du i Badestigen på forsiden.