Selvberging med klær - uten flyteplagg

Selvberging med klær innebærer å oppdage hvordan en håndterer situasjoner der en iført klær tilpasset årstid, miljø og aktivitet, uventet faller i vannet. De bærende elementene er:

Bærende elementer

  1. Selvberging med klær
    Dette er situasjoner som kan oppstå ved vann. Faller en i vannet, er det overraskende, og en faller uti vannet slik man «går og står» og med det en har på seg. Det å berge seg selv med klær bygger på at elevene er svømmedyktige og kan grunnleggende svømmeteknikker. Elevene bør nå klare å svømme og berge seg selv uten å ha flyteplagg.
  2. Selvberging på is
    Elevene bør lære om hvordan en vurderer sikkerhet rundt ferdsel på islagte sjøer, elver og vann. De bør kunne vurdere tykkelse på isen, risikofaktorer rundt hvordan den varierer, usikre områder, nødvendig utstyr osv. Likevel, selv om risikoen for at noe skal gå galt kan minimaliseres, vil aldri isen kunne betraktes som helt sikker. En bør derfor vite hva en gjør dersom en går igjennom.
  3. Selvberging på is og snø
    Ferdsel på is assosieres gjerne med å gå til fots eller på skøyter på snøfri is. Det vanligste er imidlertid å gå over vann med snødekket is. Dette fører med seg noen flere utfordringer. Vi kan ikke se hvordan isen forandrer seg. Det kan være overvann, lagdelt is, en kan gå igjennom det øverste laget osv.

Vi skal ikke gjennom isen med ski – derfor er selvberging her i stedet knyttet til trygg ferdsel «på land». Elevene bør kunne gjenkjenne usikre områder på vann og skredfarlige områder med snø og vite hvordan en unngår disse.

Varsler om naturfarer i Norge (varsom.no)

Underveisvurdering

Underveisvurderingen skal være en integrert del av opplæringen, og skal brukes til å fremme læring, gi informasjon om kompetanse og bidra til lærelyst underveis. Her under finner du forslag til oppgaver. Gjennom å løse oppgavene, viser elevene at de har oppdaget, mestret og forstått de bærende elementene.

Oppgave 27. Selvberging med klær tilpasset årstid og aktivitet
Eleven skal, iført klær tilpasset aktuell aktivitet, årstid og miljø, hoppe/falle fra kant, brygge eller båt, flyte/stå i ro og gjenvinne pustekontroll, snu og orientere seg, se etter redningsmulighet, svømme (på mage, side og rygg med hodet over vann) med tydelig glifase inn til valgt redningsmulighet og ta seg i sikkerhet.

Oppgave 28. Selvberging på is
Elevene skal, iført klær og med riktig utstyr for ferdsel på is, gå fra iskanten og ned i vannet, flyte/stå i ro og gjenvinne pustekontroll, snu seg tilbake mot der de kom fra, ta seg opp på isen, rulle eller åle seg i sikkerhet, ta på seg tørt tøy, bli varme og klare til å gå videre.

Oppgave 29. Selvberging på is og snø
Eleven skal på en skitur vise trygge veivalg på land og over vann.

Oppgavene følger de bærende elementene som beskrives i progresjonen under dette kunnskapsområdet.

Alle obligatoriske øvelser og oppgaver 

Aktiviteter

Aktiviteter du kan bruke mot de bærende elementene finner du i Badestigen på forsiden.