Svømmeopplæring

Svømmeopplæringen handler om å oppdage de kreftene som oppstår når en beveger seg gjennom vannet og utnytte disse til egen fordel. I filmen omtales de bærende elementene for svømmeopplæring. Filmen er tekstet på norsk og engelsk.

Bærende elementer

 1. Oppdage løftet i sculling
  Elevene bør oppdage hvordan de fra en stående posisjon i vannet kan skape oppdrift gjennom en tverrgående bevegelse med armene.
 2. Oppdage hvordan en kan flyte i mange posisjoner
  Elevene bør oppdage hvordan de kan bruke sculling for å motvirke rotasjon og flyte balansert. På den måten sikres pustemulighet i mange forskjellige posisjoner.
 3. Oppdage framdrift
  Elevene bør oppdage hvordan de kan skape framdrift når de flyter på mage og rygg.
 4. Oppdage de første svømmetakene
  Elevene bør oppdage hvordan en kan kombinere sculling med å trekke seg framover, som i et svømmetak.
 5. Oppdage motstand
  Elevene bør oppdage hvordan kroppens posisjon påvirker motstanden under glifasen i vannet.
 6. Oppdage hvordan en utnytter motstand
  Elevene bør oppdage hvordan de kan øke motstanden for et godt benspark og redusere motstanden for å gli.

Underveisvurdering

Underveisvurderingen skal være en integrert del av opplæringen, og skal brukes til å fremme læring, gi informasjon om kompetanse og bidra til lærelyst underveis. Her under finner du forslag til oppgaver. Gjennom å løse oppgavene, viser elevene at de har oppdaget, mestret og forstått de bærende elementene.

Oppgave 12. Løftet – sculling
Eleven skal stå på skulder-/halsdypt vann, trekke og holde pusten, løfte opp beina slik at hodet går under vann, og bruke sculling for å få hodet over vann.

Se video av oppgave 12. Løftet – sculling

Oppgave 13. Flyte i mange posisjoner
Eleven skal ved hjelp av sculling holde balansen og flyte i mange posisjoner.

Se video av oppgave 13. Flyte i mange posisjoner

Obligatorisk øvelse 4

Eleven skal kunne flyte på magen og dreie over på ryggen for å flyte, mens den puster kontrollert i minst 15 sekunder på hver side.

Oppgave 14. Framdrift
Eleven skal flyte på mage eller rygg og bruke sculling til å bevege seg framover eller bakover.

Se video av oppgave 14. Framdrift

Oppgave 15. De første svømmetakene
Eleven skal flyte på mage eller rygg og kombinere sculling med å dra seg forover eller bakover.

Se video av oppgave 15. De første svømmetakene

Oppgave 16. Motstand
Eleven skal ta fart (fraspark i kant eller løp ut fra strand), strekke seg ut med armene foran og

 • gli så langt som mulig
 • legge armene langs siden og gli så langt som mulig
 • trekke opp beina til 90 grader i hofte og kne og bremse

Se video av oppgave 16. Motstand

Obligatorisk øvelse 5

Eleven skal kunne kombinere aktivitetene hoppe − flyte opp og puste – deretter senke seg ned under vann og sparke i fra veggen som en pil (linjeholdning) og gli minst 5 m på magen under vann uten arm- og beinbevegelser – gli mot overflaten - puste - gjøre krålbeinspark med armene strukket frem og ansiktet ned i vannet i 4-5 m - dreie over på ryggen – gjøre ryggbeinspark med armene langs siden eller over hodet i 4-5 m

Oppgave 17. Hvordan utnytte motstand
Eleven skal bruke beina på en måte som skaper stor flate, f.eks. som i et saksebeinspark eller et brystbeinspark, til å sette fart, strekke ut og gli. Fri bruk av armene.

Se video av oppgave 17. Hvordan utnytte motstand

Obligatorisk øvelse 6

Eleven skal kunne hoppe/stupe uti på dypt vann − svømme 12,5 m på magen − skifte retning − svømme 2−3 m mot startstedet − stoppe − flyte i 30 sekunder (på magen, rulle over, flyte på ryggen) − svømme på ryggen tilbake til utgangspunktet og ta seg opp på land. Alt gjennomføres i ett.

Oppgavene følger de bærende elementene som beskrives i progresjonen under dette temaet.

Alle obligatoriske øvelser og oppgaver 

Aktiviteter du kan bruke mot de bærende elementene for dette temaet, finner du i Badestigen 1. -2. og 3. - 4. trinn.