Vanntilvenning

Vanntilvenning handler om å oppdage og bli fortrolig med de kreftene som virker på kroppen i vannet. I filmen omtales de bærende elementene for vanntilvenning. Filmen er tekstet på norsk og engelsk.

Bærende elementer

 1. Oppdage hvordan en puster for å unngå å få vann i nesen
  Når hodet går under vann, øker trykket. For å unngå vann i nesen bør elevene hvordan de ved å trekke pusten gjennom munnen over vann og blåse ut gjennom nesen under vann kan skape et mottrykk som forhindrer dette.
 2. Oppdage hvordan en kan være under vann uten å få vann i nesen
  Elevene bør oppdage hvordan de ved å tilpasse og kontrollere hvor fort de blåser ut av nesen kan å ha hodet under vann en litt lengre periode, fortsatt uten å få vann i nesen.
 3. Oppdage hvordan en dykker uten å få vann i nesen
  Når en går fra å dukke til å dykke, endres kroppens posisjon i vannet. Trykket vil også variere med dybden. Elevene må derfor kunne regulere mottrykket ved å slippe luft ut gjennom nesen.
 4. Oppdage oppdriften
  Elevene bør oppdage hvordan de ved å ha lungene fulle med luft vil flyte opp til overflaten.
 5. Oppdage det å flyte
  Elevene bør kunne flyte over litt tid for å oppdage og bli trygge på at de flyter.
 6. Oppdage balanse
  Elevene bør oppdage hvordan det å være i balanse er en forutsetning for å flyte.

Underveisvurdering

Underveisvurderingen skal være en integrert del av opplæringen, og skal brukes til å fremme læring, gi informasjon om kompetanse og bidra til lærelyst underveis. Her under finner du forslag til oppgaver. Gjennom å løse oppgavene, viser elevene at de har oppdaget, mestret og forstått de bærende elementene.

Oppgave 6. Hvordan puste for å unngå å få vann i nesen
Eleven skal stå på brystdypt vann, trekke og holde pusten, bøye knærne og dukke hodet helt under vann og puste ut gjennom nesen.

Se video av oppgave 6. Hvordan puste for å unngå å få vann i nesen 

Obligatorisk øvelse 2

Eleven står på grunt vann* og trekker pusten, bøyer knærne og dypper seg helt under vann; puster ut luft (bobler) gjennom nese og munn, kommer opp og trekker pusten; dypper seg ned igjen. Gjenta øvelsen fem til ti ganger i en gitt rytme. * Grunt vann menes her fortrinnsvis brystdypt vann.

Oppgave 7. Hvordan være under vann uten å få vann i nesen
Eleven skal stå på brystdypt vann, trekke og holde pusten, dukke, bruke litt tid under vann og puste sakte ut gjennom nesen. Eleven skal puste kraftig ut av nesen på vei opp til overflaten.

Se video av oppgave 7. Hvordan være under vann uten å få vann i nesen

Oppgave 8. Hvordan dykke uten å få vann i nesen
Eleven skal stå på midjedypt vann, trekke og holde pusten og dykke etter en gjenstand på bunnen. Eleven skal tilpasse å puste ut gjennom nesen til dybde og bevegelsene under vann.

Se video av oppgave 8. Hvordan dykke uten å få vann i nesen

Oppgave 9. Oppdrift
Eleven skal stå på midjedypt vann, trekke og holde pusten, legge armene i kryss, sette seg på bunnen, krølle seg sammen til en ball, vente og flyte opp.

Se video av oppgave 9. Oppdrift

Obligatorisk øvelse 3

Eleven skal kunne kombinere det å hoppe fra bassengkant/brygge – synke/dykke ned– orientere seg under vann – hente to gjenstander* til overflaten. Alt gjennomføres i ett.

* Gjenstandene bør ligge minst 50 cm fra hverandre, eventuelt kan eleven hente en gjenstand som ligger 2 meter ut fra kanten/bryggen hvor det hoppes fra.

NB! Er en på grunt vann, går man uti vannet på en forsvarlig måte.

Oppgave 10. Flyte
Eleven skal stå på midjedypt vann, trekke og holde pusten, legge seg forover, krølle seg sammen som en ball og flyte med ryggkulen i vannflaten.

Se video av oppgave 10. Flyte

Oppgave 11. Balanse
Eleven skal sammen med en læringspartner som støtter, legge seg på rygg og slappe helt av. Når læringspartneren slipper, skal eleven som ligger i ro, kjenne at beina synker, krølle seg sammen til en ball og flyte med ryggkulen i vannflaten.

Se video av oppgave 11. Balanse

Oppgavene følger de bærende elementene som beskrives i progresjonen under dette temaet.

Alle obligatoriske øvelser og oppgaver 

Aktiviteter du kan bruke mot de bærende elementene for dette temaet, finner du i Badestigen 1. -2. og 3. - 4. trinn.