Bærende element 1 - Fra land til vann

Eleven skal skifte og holde orden på klær, ta på redningsvesten riktig, gjennomføre utforsking og lek i vannkanten/fjæra, skifte tilbake til tørre klær og bli varm igjen.