Bruk av vest

Vis og forklar hvordan eleven selv kan sjekke at stropper osv. er i orden og festet der de skal. Skal redningsvesten fungere slik den er ment, må den være tilpasset den enkelte og skrittstroppen må til enhver tid være festet og riktig justert. Vesten må være god å bevege seg i og lett å få av og på.    

Redningsvester er de beste når det gjelder sikkerhet og anbefales for elever som ikke er svømmedyktige. De har best oppdrift, er lettest å se i vannet og skal kunne snu eleven over i ryggstilling

Før en aktivitet begynner bør eleven selv ta ansvar for egne klær, legge dem sammen og i riktig rekkefølge med tanke på å kle på seg igjen. Så tar eleven på vesten. Når aktiviteten er ferdig kan eleven øve på å tørke seg, kle på seg, og få varmen igjen. Avslutt gjerne med å spise og drikke.    

Se også:

Eliasklubben sjøvett

Velg riktig vest