Fremdrift mage og rygg

Eleven svømmer på mage ut til læreren i vannet, uten å prøve å ta i livbøya, orienterer seg mot land, skifter retning ved å svømme rundt læreren og fortsetter å svømme på rygg innover igjen. Aktiviteten repeteres, men nå tar eleven imot en kasteline og bli trukket inn den siste delen. De blir bevisste på at dersom de får problemer, kan de raskt få tak i en line.  

Aktivitetene med kasteline, mage-, side og ryggsvømming, og dukking inn og ut av livbøya, kan gjøres flere ganger. Du kan samtidig gi veiledning på hvordan eleven kan gjøre svømmetakene mer effektive. 

Denne aktiviteten krever at dere er minst to lærere. En lærere står på dypt vann med en livbøye, mens en annen står på land med en kasteline.