Ut på tur ved vann

Opplæring ved eller til lokalt badevann/strand/sjø gir eleven mulighet til å øve på trygg ferdsel og bli trygge ved vann.  Eleven får erfare hvordan underlaget skifter når det går fra tørt til vått, og at is og rim kan gjøre brygger og steiner "såpeglatte». Eleven bør kunne gjøre rede for utsatte steder som for eksempel steiner og svaberg med algevekst, og viktigheten av å holde seg unna steder der bølgene skyller opp på svaberg. Snakk gjerne om viktigheten av å bruke vest når en går på "utsatte steder" og når en fisker (også fra land!). Hva er egentlig sjøvett?   

 Eleven skal også øve på trygg og sporløs ferdsel i naturen.

Hva skal eleven lære?

Utstyr: Vest, klær etter værforhold. Varme og tørre klær. Det som finnes av naturlige og ikke naturlige element ved vannet. Mat og drikke.   

Salaby (lær om sjøvett)

Salaby (allemannsretten)

Salaby (plast)

Tverrfaglige aktiviteter på barnetrinnet