Å tilkalle hjelp

Det er viktig at eleven øver på å bli trygg på at de kan tilkalle hjelp, og hvordan de kan tilkalle hjelp. Det er derfor viktig at eleven kjenner til sikkerhetsrutinene ved aktiviteter ved og på vann. Disse rutinene etableres sammen med aktivitetene ut på tur ved vann og  i vannkanten.

Gå gjennom varslingsrutiner sammen med eleven. Forklar at det første som må gjøres er å påkalle oppmerksomheten fra en voksen.   

Eleven må vite at det er viktig være klar over hvor man er og kunne gi uttrykk for det på en forståelig måte. Eleven må kunne ringe 113, si hvem og hvor han/hun er, og hva som har skjedd. 

Varsle 113

Førstehjelp som tverrfaglig emne