Bli kjent med forholdene

Eleven går uti vannet, fortsetter til vannet når livet. Så setter han/hun seg ned, så mye at vesten gir oppdrift. Eleven skal forsøke å bevare kontrollen uten at beina er i bunnen. Deretter går eleven rundt på grunna og gjør seg kjent med terrenget; Hvordan er bunnen? Hvor dypt er det på ulike steder? Eleven går så på grunna i en «løype» rundt deg og beveger seg gradvis mot dypere vann. Armene brukes i økende grad for framdrift og balanse. Du kan etter hvert forflytte deg mot dypere vann, men ikke dypere enn at eleven når bunnen og har kontroll hele tiden.  

I denne aktiviteten bør du stå i vannet med en livbøye. 

Utstyr: Vest, badetøy eller lette klær (eller våtdrakt), håndkle, varme og tørre klær, mat og drikke og livbøye.