Vann i ansikt og øyne

Eleven står på bunnen, spredt rundt på avgrenset område, med vann omtrent til brystet. Eleven ser rett fram, holder hendene rett foran seg like over vannet og begynner å klappe forsiktig på vannflaten. Etter hvert klapper de hardere, og til slutt slår de hendene så hardt de kan i vannet foran seg. Øvelsen repeteres, men nå står de tettere sammen. "Nå blir det mye mer vann! "Ved siste repetisjon av øvelsen står elevene så tett som mulig. "Dette blir ekstra mye vann!"

I denne aktiviteten bør du stå i vannet med en livbøye. 

Utstyr: Vest, badetøy eller lette klær (eller våtdrakt), håndkle, varme og tørre klær, mat og drikke og livbøye.