Komme seg opp på kai

Å kunne berge seg selv handler om å ta seg til land/fast punkt og komme seg trygt opp på land etter opphold i vann/sjø. Er nærmeste land/faste punkt en kai? Hvordan kommer jeg meg trygt opp på land?