Hvor kan jeg gå uti?

Eleven bør kjenne til farene ved nedkjøling og kunne vurdere når og hvor det er trygt å svømme, stupe og hoppe. For eksempel hvordan unngå strøm og bølger som kan dra en vekk fra land, unngå steder der en ikke klarer å komme opp igjen, unngå å stupe/hoppe fra steder der det er for grunt osv.