Dykke fra overflaten

Start ved å stå på hendene på grunt vann.

  1. Dykk, ta opp en/flere gjenstander og varier dybden.
  2. Dykk med hoder først på dypt vann, ta opp flere gjenstander over en strekning.
  3. Dykk ned svøm 6-10 meter.
  4. Dykk ned svøm rolig 10-12 meter.