Ilandføring

 

landføring med fysisk kontakt:

Svøm ut og før personen tilbake til land. Ilandføring med fysisk kontakt bør kun gjøres dersom personen allerede har gått under vann, ligger på bunnen eller er nær utmattet og på vei til å gå under.