Svøm ut

Svøm ut til utmattet person med forlenget arm. Snakk med. Hjelper på land trekker inn.

Progresjon:

  1. To hjelper en: Svømme ut og ilandføre utmattet person med forlenget arm.
  2. Svømme ut og ilandføre utmattet person med forlenget arm.