Ro ut

Bruk av båt og brett. Lær å ro/manøvrere forover og bakover

  • Ro ut, med hjelper og bruk forlenget arm for å yte assistanse.
  • Ro, og manøvrere slik at du kommer direkte i posisjon for assistanse.