Kast ut

1. Kaste ut et flytemiddel mot et mål

Kjenn til og tren med flere alternative flytemidler. I tillegg vurder bruken ut fra terreng og situasjon.

2. Kaste ut redningsline mot et mål

Klargjør linen og kast mot mål uten å miste enden. Trekk inn (lavt tyngdepunkt og forsiktig).

Kast over personen med god presisjon. Trekk inn (lavt tyngdepunkt og forsiktig).

3. Kaste ut livbøye som flytemiddel

 Klargjør linen og kast livbøyen mot et mål uten å miste enden. Trekk inn (lavt tyngdepunkt og forsiktig).

Kast med god presisjon uten å treffe personen. Trekk inn (lavt tyngdepunkt og forsiktig).