Rekk ut

For å både ta vare på di eiga trygging og samstundes avklare situasjonen før ulukka er ein realitet, nyttar du prinsippet om den forlenga armen. Det betyr å bruke ein reiskap som du kan rekkje  ut til personen i vatnet. Direkte kontakt er ikkje eit alternativ med mindre du er spesielt trent, eller er ein profesjonell livreddar.

Rekke ut gjenstand (lavt tyngdepunkt)

Rekk ut, kjenn til og tren med fleire alternativ. Vurder alternativ ut frå terreng og situasjon.